Geschiedenis

Levensloop van de volksdansgroep


Volksdansgroep IdÉ werd opgericht in de zomer van 1976 onder de naam ‘De Gelderse Blom’. Een jaar na oprichting stond de teller op 80 leden. Destijds was het de gewoonte om bij de eerste dansavond van het seizoen een open avond te houden, waarop nieuwe leden en geïnteresseerden de kans kregen te komen kijken en mee te doen. Tegenwoordig stromen er het hele jaar door mensen in.

Zie: lid worden?

Met De Gelderse Blom dansten we in de houten gymzaal aan de Grote Molenstraat. Optredens werden gegeven op braderieën in Elst, Oranjemarkten en bejaardentehuizen. Ook gingen we in 1981 en 1986 op bezoek bij de zustergemeente van Elst, het dorpje Zulpich in Duitsland.

Voor het Rode Kruis traden we op in hotel De Valkenberg in Rheden en op de vakantieboot de Henry Dunant, genoemd naar de oprichter van het Rode Kruis. Jaarlijks was er een rommelmarkt om de kas te spekken.

In 1991 kwam Leo bij ons als nieuwe dansleider lesgeven. Met zijn komst naar Elst is er een hechte band ontstaan tussen de volksdansgroepen IdÉ en Leanka, de volksdansgroep van Leo en zijn vrouw Ank uit Huissen. Regelmatig traden de twee dansgroepen samen op. Deze band werd door Leo mooi verwoord met de tekst´Leanka-IdÉ….entertainment DV´.

In 1995 werd het tijd voor een andere naam.
IdÉ – afkorting van Internationaal dansen Elst.
Deze nieuwe naam geeft precies aan wat wij doen op onze dansavond.Tot 2016 heeft Leo zijn plezier en deskundigheid met ons gedeeld tijdens het lesgeven en sindsdien was hij erelid van de dansgroep.

Helaas is Leo in 2023 overleden. Wij hebben samen met zijn naasten en vele volksdansers afscheid van hem genomen. De prachtige herinneringen aan een bijzonder mens blijven.

Zoals op het herinneringskaartje staat:

Ga maar dansen tussen de sterren

Laat de hemel maar flink stralen

Op een dag komen we naar je toe

Dan gaan we dansend de tijd inhalen

“Dans op het leven”

Sylvia en Corla ondersteunden Leo de laatste jaren tijdens zijn lessen en hebben het stokje van hem overgenomen. Dankzij hun vakkundigheid vormen deze dansleidsters nu – met zichtbaar plezier – ons ‘2-vrouwschap’ uit eigen geleding. Op dit moment bestaat onze groep uit 18 enthousiaste leden, maar er is zeker nog plaats voor nieuwe aanwinst. Door de jaren heen hebben we in diverse zalen in Elst gedanst en nu doen we dit al een tijdje met veel plezier in ons zaaltje van basisschool Stap voor Stap.


Voor nog meer herinneringen kunt u hier klikken.

Zulpich 1986
Koninginnedag 1992. Optreden samen met Leanka

Beheer