Privacy

Volksdansgroep IdÉ heeft de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en hoe met uw privacy wordt omgegaan vastgelegd in een document.


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.


> Klik hier voor het AVG-beleid van IdÉ

Beheer